Záruční podmínky

Záruční podmínky:
Na práci poskytujeme záruku 5 let.
V případě použití originálních prvků a příslušenství k dané střešní krytině poskytujeme záruku 7 let.
Záruka se vztahuje pouze na práci, při nichž jsou použity materiály dodané naší firmou. Záruční podmínky poskytované výrobci dodaného materiálu nejsou tímto dotčeny. Podrobné informace a přesné podmínky záruk na vyžádání.

Pojistné krytí:
Jsme pojištěni za škodu či újmu na životě, zdraví, majetku nebo jiných okolnostech vyplývající z naší podnikatelské činnosti až do výše 5.000.000,-Kč.